Szmulik & Wspólnicy

Prof. n. dr hab. Andrzej Bisztyga

bisztygaProf.  n. dr hab. Andrzej Bisztyga – prawnik – konstytucjonalista, autor książek, studiów, rozpraw i artykułów z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Autor opinii i ekspertyz prawnych dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Departamentu Strategii i Planowania Polityki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Komisji Ustawodawczej Sejmu, Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Senatu, posłów, senatorów i eurodeputowanych, Związku Zawodowego Górników „Solidarność”, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, kancelarii adwokackich i radcowskich.

Prorektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, członek korespondent Akademii Nauki, Sztuki i Literatury w Paryżu, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, redaktor tematyczny „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”, przewodniczący Rady Programowej „Humanistycznych Zeszytów Naukowych – Prawa Człowieka”, stypendysta Hague Academy of International Law, The Netherlands (1992), Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN, Polska (1992), British Council, Leicester University, United Kingdom (1998), Salzburg Seminar in American Studies, Austria (1998); visiting professor w: Gosudarstvennyj Universitet im. Torajgyrova w Pavłodare, Pavlodar, Kazakhstan (2013), Ustav Statu a Prava Slovenskej Akademie Vied, Bratislava, Slovakia (2013).